Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

С проекта постановление се предлагат промени в следните нормативни актове:

1. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2016 г.;

2. В Постановление № 89 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и за приемане на нейния устройствен правилник;

3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните;

4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2000 г.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на

 средствата от европейските земеделски фондове“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронни адреси:

 ia@caaf.bg

 

 


Дата на откриване: 1.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 1.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари