Обществени консултации

Консултационен документ по проект на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни (нов)

 

Министерството на земеделието и храните организира обществена консултация по концепция на проект на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията на Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, която има за цел да представи основните направления на бъдещите нормативни предложения за уреждане на обществените отношения във веригата на доставки на първични земеделски продукти и храни.

Веригата на доставки на първични земеделски продукти и храни свързва три важни сектора на икономиката: земеделието, хранителната промишленост и търговията. Нейната основна задача е да задоволи потребностите на населението, като осигури достатъчно висококачествени и безопасни храни, не само като количество, но и по отношение на техния асортимент и качество.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 RDecheva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 6.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2024 г. 16:35:35 ч.
Aziti

Относно въпросника

Въпрос 3: 

Под "Не отговарям на изискванията за микро, малко или средно предприятие"

влизат както големи предприятия, така и "нанопредприятия" - едноличен предприемач, производител със моментно свръхпроизводство, снабдители с храна на близки и далчни членове от семейството, които живеят/не живеят в дадената община.

 

Не споменават кооперативите/участниците в кооперативни стопанства и няма въпрос за тяхното идентифициране като такива.

 

Допълнение към Въпрос 4: и за категоризиране на доставките по веригата

за препродаване в суров вид на регионалния пазар

за препродаване в суров вид на националния пазар

за препродаване в суров вид на международния пазар

за преработка

за директна лична консумация

за ...

 

Moля пояснете

Кой ще поддържа електронния  регистър и кой ще въвежда договрите в системата?

 

Нов въпрос

Бихте ли участвали в поддържката на система на зелени сделки (по стар обичай от преди 100 години). 

 

Вариацият на Въпрос 8: 

Бихте ли подкрепили регионални директни продажби и бихте ли включили крайните консуматори в производствения процес (виж солидарно селско стопанство - месечен абонамент с продукти в натура срещу селскостопански труд и или административен труд за поддръжка на регистри и бумащина)?

06 март 2024 г. 16:44:54 ч.
Aziti

Солидарно селскостопанство

Въвеждане на задължителна писмена форма на договорите между селскостопанските производителите и крайните потребителите и изричното дефиниране на участието на потребителите в планирането, селскостопанските дейности, контрола и гарантираното количествтвото на потребление от реколтата.