Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергийната ефективност

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, с които се регламентира създаването на Национален фонд за декарбонизация (НФД). Той ще бъде правоприемник на Фонда енергийна ефективност и възобновяеми източници. Националният фонд за декарбонизация ще бъде основна финансова схема в подкрепа на обновяването на сградния фонд в страната. Той ще адаптира наличните финансови инструменти или ще структурира допълнителни такива при необходимост. По този начин ще бъде осигурена необходимата подкрепа за обновяването на сградния фонд в страната, както и за инвестициите в нисковъглеродно развитие с оглед максимално постигане на целите за декарбонизация на българската икономика. Чрез регламентирането на НФД ще бъде осигурена възможност за приоритетно финансиране на проекти за повишаване на енергийна ефективност и за използване на енергия от ВИ при крайното потребление на енергия в сградите. Новите регламенти ще улеснят прехода към нисковъглеродна икономика чрез навлизане на нови специализирани услуги и развитие на финансовите механизми за стимулиране на този процес.  

 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 11.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 10.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 март 2024 г. 14:02:50 ч.
ibb

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - ИББ - София

ИББ разработва технологии за добив на хиляди тонове дневно стерилно-чисти и 100% карбон-неутрални зелени биогорива от свръхбързорастяща, инженерна SG-Биомаса - biomass.alle.bg , култивирана върху многоетажни рафтове във Вертикални Многоетажни Аеропонни Ферми .  Технологията позволява доставката до жилищни сгради, промишлени, бизнес и комунални обекти, на зелена електро и топлоенергия, както и на чисти биогорива , не само на нулева себестойност - nula-energia.alle.bg , но и с ъвзможност за формиране на значителни приходи от външни продажби .

SGB-Технологията е в основата и на проекта за Монетарния Механизъм  "Зелен Трилионен Фонд" - green-trillion.alle.bg , за неограничено финансиране на мащабни инвестиционни проекти - включително саниране на всички възможни сгради в страната за сметка на проекта .