Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната идентификация

Със ЗИД на Закона за електронна идентификация се регулира признаването на схеми за електронна идентификация, разработени и администрирани от частно - правни субекти. Законопроектът ясно дефинира субектите, които могат да изграждат схеми за електронна идентификация и условията на които тези схеми трябва да отговарят, за да бъдат използвани за достъп до електронни услуги, предоставяни от органи от публичния сектор. Разписано е административното производство, в рамките на което се признават горепосочените схеми; органът, които извършва признаването и който осъществява надзора над схемите. Предвидена е и възможността за схемите да бъде извършено уведомяване пред Европейската комисия съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014, което има за цел чрез средствата, издавани в рамките на уведомените схеми да бъдат заявявани електронни административни услуги, които се предоставят на територията на ЕС.

Частичната предварителна оценка на въздействието е съгласувана от Дирекция "Модернизация на администрацията" на МС и в нея са отразени препоръките, дадени от ДМА в етапа на съгласуването й.


Дата на откриване: 12.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари