Обществени консултации

Проект на Наредба за организацията и дейността на военните клубове, социалните кухни и домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди

С предложения проект на наредба е определена организацията и дейността на социалните кухни, домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди и на военните клубове в изпълнение на чл. 226а, ал.2 от ЗОВСРБ.

В проекта са посочени видовете дейности осъществявани във военните клубове, както и организацията и функционирането на самите клубове.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 13.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 12.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 март 2024 г. 13:23:37 ч.
enherma

що така?

в наредбата никъде, ама никъде, не се регламентира работата на МО и БА за работа с "хронично болните" действащи военнослужещи.

- те са могат или не могат да са действащи военнолужещи

- как да се отнасят към тях /нежно и внимателно или нормално/

- тази "хронична болност" на действащите военнослужещи , прави ли здравите действащи военнослужещи санитари?