Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на проект на анекс към Меморандума за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки...

С проекта на Решение на Министерския съвет се предлага за одобряване проект на анекс към Меморандума за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария относно Програмата за стипендии и академичен обмен и приложението към него (приет с РМС № 738 от 15 октомври 2018 година) като:

  • текстът в Меморандума „МОН осигурява финансирането на Програмата за периода октомври 2019 – юни 2024 година“ да се замени с „МОН осигурява финансирането на Програмата за периода 2019 – 2024 година“;
  • да се измени приложението към Меморандума, като се финансират 7 стипендии в общ размер на 152 789,44 лв. – в това число 5 стипендии за млади учени и 2 стипендии за учени от българската научна диаспора.

Предложеното изменение напълно съответства на основните приоритети в Националната стратегия за развитие на научните изследвания на Република България и по-конкретно на заложените в нея мерки за повишаване на квалификацията и кариерното развитие на млади учени чрез предоставяне на индивидуални стипендии.


Дата на откриване: 14.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 28.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари