Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Проектът на нова Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, се цели да се приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на хармонизираното европейско законодателство в областта на метрологията, което допускаше в определен преходен период да се прилагат национални изисквания към средства за измерване с валидни удостоверения за одобрен тип. След 30.10.2016 г. тези национални изисквания са в противоречие с хармонизираното европейско законодателство и следва да отпаднат. Изменения се предвиждат във връзка с изменени международни стандарти и рекомендации на Международната организация по законова метрология по отношение на техническите и метрологичните изисквания или методите за проверка на някои от средствата за измерване. Предвидена е процедура за прилагане на Регламент (ЕО) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка по отношение на средствата за измерване, които подлежат на контрол съгласно националното законодателство и не са обект на хармонизираното европейско законодателство. С проекта се регламентира и реда за извършване на метрологична експертиза на средствата за измерване.

Въвежда се метрологичен контрол на водомери за нечиста студена вода, средства за измерване на природен газ или пара, които работят със стандартизирано стесняващо устройство – бленда, както и на съоръжения за измерване при освобождаване на твърди материали от контрол, като същевременно отпада контролът на средства за измерване, които вече не представляват обществен интерес, поради остарели технически и технологични решения, и такива, които са част от измервателна система, към която са заложени общи метрологични и технически изисквания. Предвидена е и възможност информацията за извършените от БИМ проверки да бъде и на носител двумерен баркод (QR –код). Използването на единната система с QR код за достъп до извършения метрологичен контрол, което ще осигури предоставяне на по-голям обем информация за даденото средство за измерване и неговите метрологични характеристики.

 


Дата на откриване: 15.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари