Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве (Institute of Innovation Technologies in Plant and Soil Health) като основно звено в структурата на Аграрния университет – Пло

Проектът се внася по искане на ректора на Аграрния университет – Пловдив, въз основа на решение на Академичния съвет на висшето училище.

Основна цел на института е да предлага иновативни решения и технологии за адресиране на предизвикателствата пред агро-хранителния сектор, свързани с безопасността и устойчивостта на агро-хранителните системи за производството и тяхната адаптация към климатичните промени, продоволствената сигурност, дигиталната трансформация и развитието на кръговата биоикономика като цяло.

Институтът за иновационни технологии за растително и почвено здраве ще обединява работата на изследователски групи в четири направления: „Растително и почвено здраве и безопасност за земеделската продукция“, „Продоволствена сигурност и устойчиви агро-хранителни системи“, „Иновации и дигитална трансформация на агро-хранителния сектор“, „Агро-хранителни системи и кръгова биоикономика“.


Дата на откриване: 14.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари