Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

Причините за разработване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени са свързани с необходимостта от разширяване на обхвата на провежданите към настоящия момент скринингови програми за новородените деца.
 
Адрес за изпращане на становища и предложения: DLD@mh.government.bg
 


Дата на откриване: 20.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 март 2024 г. 20:50:35 ч.
Aziti

Мотиви

Моля проверете прикачения документ с мотиви. Прикачен е МАЙ грешен файл с мотиви за приемане на наредба за условията иреда за осъществяване на контрол по изпълнение на договорите за търсене и проучване, или концесия за добив по Закона за подземните богатства

26 март 2024 г. 21:11:42 ч.
Aziti

Странични ефекти във времети

"вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия, муковисцидоза или

фенилкетонурия или с данни за спинална мускулна атрофия или тежки комбинирани

имунни дефицити"

 

При скрининга изрично да се съхраняват данни за медикаментозно лечение на родилката, в това число болкоуспокояващи, лекарства за задържане и предизвикване на раждане итн. Моля да се направят научни проучвания дали има връзка между медикаментозно лечение на бременната жена и заболяване при новороденото, както и да се потърсят предпоставките за развиване на заболвяване в бъдеще. Във времето се наблюдава промяна в разписаната процедура за действие от страна на медицинския персонал, вкючително изрични забрани или радикална промяна след време. Трябва ли след промяна на дадена медицинска процедура поради медицински причини, децата на бивши "потърпевши" да бъдат уведомявани и или отново подложени на скрининг през годините поне до пубертета. Моля да поставите хипотези и да ги проверите като специално обърнете внимание на начина на зачеване и на начина на раждане.