Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства

С проекта на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства се уреждат реда и условията за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания на публични средства от страна на разпоредители с бюджет и други лица, извършващи такива плащания, както и възможността приходните агенции да предприемат действия по събиране на изискуеми публични задължения, които получателите на средствата по тези плащания имат. 

 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари