Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на националната научна програма „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“

Програмата има за цел провеждане на фундаментални и научно-приложни изследвания за установяване потенциала на България за критични и стратегически суровини, в това число проучване, екологосъобразен добив и ефективна преработка на:
 

а) първични ресурси с приложение на иновативни методи и извличане на главни и съпътстващи елементи;

б) отпадъци от преработката им (вкл. от настоящи и бъдещи находища на критични суровини); и

в) вторични ресурси (резултат от рециклиране).

Оценка на социалните ефекти от използването на суровините и изследвания за намаляване и предотвратяване на вредното влияние на добива и преработката им върху околната среда (води, почви, речни седименти и въздух).

Програмата ще допринесе за справянето със следните обществени предизвикателства:

(1) Сигурност на доставките на критични и стратегически суровини;

(2) Уточняване на европейския и българския потенциал за критични и стратегически суровини;

(3) Ефективно и щадящо околната среда добиване и използване на суровините;

(4) Устойчиво социално-икономическо развитие;

(5) Ресурсна ефективност и действия във връзка с околната среда и климата за осъществяване на зелен преход.


Дата на откриване: 21.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 22.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари