Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в Министерството на вътрешните

С проекта на наредба се добавят две нови специфични дейности - „установяване на причините и на условията за възникване и разпространение на пожари“, изпълнявана от държавни служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства в случаите по чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за специалните разузнавателни средства“, изпълнявана от държавни служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Също така се отразяват извършени щатни промени в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.


Дата на откриване: 22.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари