Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

С предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите се извършват промени в акта във връзка с въведените изменения и допълнения в  Закона за биологичното разнообразие, обн. ДВ, бр. 88 от 2023 г.
 
Становищата могат да бъдат изпращани и на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg


Дата на откриване: 22.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 21.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари