Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив по Закона за подземните богатства

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за контрол на договорите по Закона за подземните богатства

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив по Закона за подземните богатства. Проектът има за цел да бъде регламентирано извършването на планови и извънредни проверки по изпълнението на концесионните договори и на договорите за търсене и проучване, извършването на проверки по сигнал, както и на тематични такива съвместно с други ведомства.

С приемането на наредбата ще бъдат обединени в един подзаконов нормативен акт всички видове проверки, които се осъществяват от министъра на енергетиката, чрез длъжностни лица от МЕ, свързани с договорите за търсене и проучване, проучване или добив на подземни богатства. По този начин ще се създаде еднакъв модел за тези проверки, независимо от спецификата на всеки отделен договор и ще се осигури проследимост и яснота както за проверяваните лица, така и за контролните органи.

В отменените Закон за концесиите и правилник за неговото прилагане, действали до 1 януари 2018 г., се съдържаше правна уредба за контрол по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства. След отмяната на тези два акта, за да не бъде допуснат правен вакуум при регламентиране на тези въпроси, се наложи те да бъдат уредени в друг нормативен акт.

 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: t.drebov@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 25.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 март 2024 г. 14:18:41 ч.
bami

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

В публикуваните на портала мотива за промяна в Наредбата е допусната ГРУБА ГРЕШКА.

Поставени са мотивите за една трудна и престижна дейност - акушерската помощ. Проблемите в концесионирането сигурно са значителни и имат нужда от  координация, но все пак не ги приравнявайте с мотивите за тази благородна професия.