Обществени консултации

Коментари
Добави коментар
 
26 март 2024 г. 13:17:32 ч.
enherma

се таа

предлагам отпадане на : 

"Принцип на прозрачност

Чл. 10. Процесът по въвеждането на еврото като парична единица на Република
България следва да бъде извършен по прозрачен начин, като отговорните институции,
органи и лица предоставят публично своевременна, подробна, ясна, точна и разбираема
информация."
 
щото яко се противопоставя на :
 
"Официален валутен курс
Чл. 5. Официалният валутен курс на лева към еврото е неотменимо фиксираният
валутен курс на лева към еврото, определен в Регламент на Съвета приет в съответствие
с член 140, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз."
 
и ще почнат ени въпроси.....

27 март 2024 г. 07:34:34 ч.
Lassio1989

НЕ ИСКАМЕ ЕВРО !

Приемането на Еврото ще е в тежест за дребният бизнес и ще ни убие ,да връщаш в Евро пък да ти дават Лева това е простотията на века ! ДАНО НЕ СЕ ПРИЕМЕ ЕВРОТО !

28 март 2024 г. 18:17:32 ч.
SMilanova

Въваждане на еврото ще е окончателно убийство на България

Живея на запад и тук от въвжедането на еврото са заботаели единствено и само най-богатите, които не се изддържат от работна заплата, също и банкстерите.

Всички хора на запад, издържащи се от РЗ, са обеднели и повече от 15г не са могли да стигнат покупателната си способност преди еврото. Това са богатите, западни страни, без значение какво и как ни лъжат официално.

За България въвеждането на еврото ще доведе до пълно унищожаване на остатъците от:

- финансов суверинитет и окончателно ще ни превърне в помийната яма на т.нар. Европа, Който няма свои пари, той не може да провежда никаква своя, самостоятелна, нито вътрешна, нито външна политика, още по-малко пък тя да е ориентирана към хората и развитието на държавата. Не че за пълномащабна, самостоятелна външна и вътрешна политика не са потребни и други фактори, но този е от сред основополагащите.

- българско населине - ще обеднее в пъти при умираща и постоянно убивани селско стопанство, икономика и енергетика, то и сега прогресивно обеднява (без значение от официалните лъжи) и не е достигнало и половината от покупателната способност на населението в Западна Европа, а с приемане на еврото скоростта на пропадане в нищото ще се увеличи

 - българска икономика във всичките и форми

-  на запад са имали гръбнак от фермерско и селско население, който е спомогнал за омекотяване на прехода. В България облечените във власт престъпници унищожиха селското стопанство и селското население. Към момента то не може нито сега, нито в близките 10г да бъде такъв гръбнак. А без гръбнак всеки знае какво се случва

 - историческите факти (да не се бърка с официалната, поръчкова статистика) показват, че никъде дори на запад цените не са били превалутирини 1:1, само заплатите, а цените веднага са подскочили с двуцифрени числа и дори там, на запад, хората живеещи от РЗ си стомнят,, че с приемането на еврото, са обеднели на половина.

Като си спомним как в пъти скочиха цените при тяхното освобождаване 1991 по време на служебното правителство на Попов , няма абсолютно никакво основание да се твърди, че с превалутирането им цените няма да скочат с проценти близо до 100%, а може и в пъти както в 1991, защото в България държавата е разчленена и отдавна овладявана от престъпници-олигарси, някои облечени във власт, за да действа единствено и само в тяхна лична изгода и срещу интересите на целия народ.

- лъжа е внушението, че превалутирането ще стане по фиксирания сега курс - във всеки момент която и да е европейска държава може да заяви, че иска това превалутиране да стане по различен курс, който мже да се отклони с 30% и повече от настоящия

28 март 2024 г. 18:38:44 ч.
SMilanova

Въвеждене на еврото ще е окончателно убийство на България - допълнение

Защо това престъпно досегашно, а и предходното правителство не представи доклади на БНБ и заинтересованите министерства  - на финансите, на икономиката, социалното министерство, това на земеделието, на здравеопазването.

Защо престъпниците с власт не се заемат да реконструират здравеопазването и да го върнат на релсите, на които беше до преврата 1989 вместо да се роят частни болници със собственици и директори милионери, които да източват НЗК?

Вместо това тръгнали евро да приемат, като жабата вдигнала крака да я подковат. Само, за да откраднат още няколко милиарди и без да ги интересува, че окончателно обричат на унищожение цял един народ.

Народ, който теези овластени престъпници презират и ненавиждат, но искат да грабят докато има жив поне един българин.

02 април 2024 г. 13:28:56 ч.
arabia

СТАНОВИЩЕ ОТ един обикновен гражданин.

Искам да изразя становището си по повод въвеждането на евро, като официална валута. Първо - с това си действие ще се премахне националния ни суверенитет.  Второ  -  въвеждането, ще доведе до обедняването на голяма част от хората, работещи на заплати. Трето - с това действие , ще се нарушат правата на едни 600000 човека подписали се в подписката за референдум.  Четвърто -   затова политиците ни толкова неистово искат да го премахнат борда и да въведат еврото, тъй като, за разлика от борда, в Еврозоната не се спазва никаква фискална или монетарна дисциплина, и всеки си прави каквото си иска. Еврото неизбежно би върнало управлението на публичните ни финанси точно към мрачните 90-те години, тъй като дисциплината на борда ще бъде заменена с моралния риск на кредитора от последна инстанция, съществуващ в Еврозоната.

02 април 2024 г. 15:45:40 ч.
la yuqhar

Против

Този закон не следва да бъде приет поради множество фактори, някой от които са следните: 1. не е проведен референдум и не е взето под внимание мнението на гражданите, което от своя страна е нарушение и опорочава изначалната процедура на законопроекта; 2. финансовата обосновка не е изготвена така, че да отрази реалните промени в цифри всички разходи които води след себе си въвеждането на еврото; макар и еднократен разход, той ще бъде значителен; без финансова обосновка не следва изобщо да се предлага законопроекта за обсъждане; 3. не е взето под внимание че голяма част от бизнеса и общините нямат нито средствата, нито ресурса да се справят и в същото време нямат избор - просто им се налага да бъде направено; 4. колко от държавите членки на ЕС са запазили собствената си валута и защо? 5. да бъдат отпуснати финансови средства на всички засегнати лица от промяната - нека държавата помисли за гражданите и бизнеса.

Моето лично мнение - против така предложеният проект на Закон за въвеждане на еврото в България

03 април 2024 г. 12:33:24 ч.
Penguin

Не. Представена е нереална финансова информация

Неуважаваният Асен Василев е предоставил нереална информация за финансовият дефицит от БВП на страната. Адекватна информация може да се получи от сметката на държавата в БНБ, която свети на червено с 42 МИЛИАРДА ЛЕВА, като половината от тези пари са липси за последните 2 години. Според Асен дефицитът е 2.9%, което е околи 5 милиарда и половина.  Как са прикрити останалите милиарди? С печатане на повече банкноти, които нямат реално покритие, с близо 50% инфлация и с бъркане в Сребърния пенсионен фонд, както и от енергетиката. За последните 12 години икономически страната ни се крепи на заеми. Последната година, през която сметката на държавата в БНБ е била на плюс е 2012. Откакто неуважаваният Асен Василев е финансов министър от статистиката на МФ са изчезнали данните за сумите събирани от всеки данък и данните за постъпилите други суми. 

Няма как при такива безобразни лъжи и манипулации приемането на еврото да ни се отрази добре. Това ще е последният пирон в ковчега на България, която е в технически фалит от 2015 година насам.

03 април 2024 г. 18:08:38 ч.
KirilTonev

Нужда от допълнителни уточнения и стандартизация на калкулациите

1. В проекта липсват разписани детайли за фискалните устройства.
В Наредба Н-18 към ЗДДС би следвало да настъпят промени.
Основните номенклатури за вид плащане са в лева.
Към момента в номентклатурите на фискланите устройства съществува валутно плащане с програмируем курс за превалутиране.
Не е разписано какво се случва след датата на приемане на еврото с тези номенлатури и под каква форма се предава информацията към НАП.
Дали ще има преходен период или от 0 часа и 0 минути в дена на приемане на еврото номенклатурите автоматично трябва да станат в евро.
Това определя вероятна нужда от промяна в фирмуъра на фискалните устройства,
за което е нужно да се предвиди срока за който фирмуърите на производителите на фискални устройства да преминат одобрения през БИМ (института по метрология).
Трябва да се опише процеса за това със срокове и конкретика.
 
2. Важно е да се опише по-задълбочена процедура по калкулациите в продажбите,
тъй като калкулациите са еднопосочни от лев към евро поради закръглянето.
А има разминаване в начина на изчисляване на ДДС в Наредба Н18 и в ЗДДС.
По наредба се отчислява от сумата за плащане, а в закона се начислява.
Крайно време е да има синхронизация на двете, което ще отнеме време отново,
поради вероятна промяна в фирмуърите на фискалните устройства. Но няма да е в тежест, тъй като фирмуърите могат да се обновяват по APN канал (както е разписано в Наредба Н-18).
 
Пример:
Закона допуска съществуването на фактура, чиито редове са с различни ставки на ДДС,
стига да са отделени данъчните основи и да е изчислен данъка поотделно за всяка една от тях, като сумата за плащане ще е равна на сбора на данъчните основи и данъка за всяка една от тях.
Но примера важи и за общия случай - с една ставка за целия документ.
Това обуславя нуждата от изчисление на ДДС за всеки ред поотделно (единична цена умножена по количество = данъчна основа на реда), без да се закръгля или да се закръгля до достатъчно голям брой символи (примерно 6 след запетаята),
за да се гарантира, че сбора на поредовите ДДС суми ще е равен на калкуиранта сума на ДДС от общата даънчна основа за конкретна ставка.
Ако следваме проекта на закона, следва в преходния период да изчислим единична цена в евровата равностойност.
В случаите, в които издателя на фактурата е регистрирано за целите на ДДС лице, то единичната цена ще е без включен данък.
От там следва, че при изчисляване на общата сума за плащане на един документ изхождайки от единични цени в лева и втора калкулация от единични цени в евро,
ще е изкючително вероятно да имаме разминаване в равенството <сума за плащане в лева> / 1.95583 = <сума за плащане в евро>
Нужно е въвеждане на единен начин за калкулация, не само с оглед въвеждане на еврото, но и с оглед стандартизация на калкулациите в първични счетоводни документи.
Като към това се добави и оеднаквяването на излисленията за данък и сума за плащане между ЗДДС и Наредба Н-18
 
 
3. С оглед текущо описаното в проекта се допускат ситуации на смесени разплащания по продажби - частично в лева и доплащане в евро,
като рестото е винаги в евро, освен в случаите попадащи в чл. 25 ал.1.
Калкулациите за ресто ще са изключително усложнени при смесено плащане. Основното плащане трябва да е в лева а допълващото в евро.
В обратния случай е нужно да се конкретизира методиката за калкулиране, тъй като няма винаги:
сума лева с точност до стотинка => превалутиране => сума евро => сума евро закръглена до евроцент
да е равносилно на обратната сметка:
сума евро закръглена до евроцент => превалутиране => сума лева => сума лева закръглена до стотинка
 
Пример:
Продажба на стойност 100.03лв. (51.14 евро - според заложеното в законодателството изчисление и закръгляне)
Смесено плащане 20 евро + 80лева.
Ако основното плащане е 80лева и се доплаща в евро, то 100лв.-80лв. = 20.03лв. за доплащане = 10.24 евро.
Доплащане от 20 евро с ресто 9.76евро.
При основно плащане 20 евро и доплащане 80 лв.:
51.14евро - 20евро = 31.14 евро за доплащане => превалутирани в обранта посока (евро към лев) = 60.90 лева. за доплащане.
Доплащане с 80лв. - 60.90 = ресто 19.10лв. което трябва да се върне на клиента в евро = 9.77евро.
Разлика от 0.01лв.
Много вероятно е сумата остатък за доплащане в лева да не е равна на сумата за доплащане в евро,
тъй като закръгляме и след закръгляне пресмятанията не са със същото число, а с закръглено (по-голямо или по-малко).

03 април 2024 г. 18:09:19 ч.
KirilTonev

Нужда от допълнителни уточнения и стандартизация на калкулациите

1. В проекта липсват разписани детайли за фискалните устройства.
В Наредба Н-18 към ЗДДС би следвало да настъпят промени.
Основните номенклатури за вид плащане са в лева.
Към момента в номентклатурите на фискланите устройства съществува валутно плащане с програмируем курс за превалутиране.
Не е разписано какво се случва след датата на приемане на еврото с тези номенлатури и под каква форма се предава информацията към НАП.
Дали ще има преходен период или от 0 часа и 0 минути в дена на приемане на еврото номенклатурите автоматично трябва да станат в евро.
Това определя вероятна нужда от промяна в фирмуъра на фискалните устройства,
за което е нужно да се предвиди срока за който фирмуърите на производителите на фискални устройства да преминат одобрения през БИМ (института по метрология).
Трябва да се опише процеса за това със срокове и конкретика.
 
2. Важно е да се опише по-задълбочена процедура по калкулациите в продажбите,
тъй като калкулациите са еднопосочни от лев към евро поради закръглянето.
А има разминаване в начина на изчисляване на ДДС в Наредба Н18 и в ЗДДС.
По наредба се отчислява от сумата за плащане, а в закона се начислява.
Крайно време е да има синхронизация на двете, което ще отнеме време отново,
поради вероятна промяна в фирмуърите на фискалните устройства. Но няма да е в тежест, тъй като фирмуърите могат да се обновяват по APN канал (както е разписано в Наредба Н-18).
 
Пример:
Закона допуска съществуването на фактура, чиито редове са с различни ставки на ДДС,
стига да са отделени данъчните основи и да е изчислен данъка поотделно за всяка една от тях, като сумата за плащане ще е равна на сбора на данъчните основи и данъка за всяка една от тях.
Но примера важи и за общия случай - с една ставка за целия документ.
Това обуславя нуждата от изчисление на ДДС за всеки ред поотделно (единична цена умножена по количество = данъчна основа на реда), без да се закръгля или да се закръгля до достатъчно голям брой символи (примерно 6 след запетаята),
за да се гарантира, че сбора на поредовите ДДС суми ще е равен на калкуиранта сума на ДДС от общата даънчна основа за конкретна ставка.
Ако следваме проекта на закона, следва в преходния период да изчислим единична цена в евровата равностойност.
В случаите, в които издателя на фактурата е регистрирано за целите на ДДС лице, то единичната цена ще е без включен данък.
От там следва, че при изчисляване на общата сума за плащане на един документ изхождайки от единични цени в лева и втора калкулация от единични цени в евро,
ще е изкючително вероятно да имаме разминаване в равенството <сума за плащане в лева> / 1.95583 = <сума за плащане в евро>
Нужно е въвеждане на единен начин за калкулация, не само с оглед въвеждане на еврото, но и с оглед стандартизация на калкулациите в първични счетоводни документи.
Като към това се добави и оеднаквяването на излисленията за данък и сума за плащане между ЗДДС и Наредба Н-18
 
 
3. С оглед текущо описаното в проекта се допускат ситуации на смесени разплащания по продажби - частично в лева и доплащане в евро,
като рестото е винаги в евро, освен в случаите попадащи в чл. 25 ал.1.
Калкулациите за ресто ще са изключително усложнени при смесено плащане. Основното плащане трябва да е в лева а допълващото в евро.
В обратния случай е нужно да се конкретизира методиката за калкулиране, тъй като няма винаги:
сума лева с точност до стотинка => превалутиране => сума евро => сума евро закръглена до евроцент
да е равносилно на обратната сметка:
сума евро закръглена до евроцент => превалутиране => сума лева => сума лева закръглена до стотинка
 
Пример:
Продажба на стойност 100.03лв. (51.14 евро - според заложеното в законодателството изчисление и закръгляне)
Смесено плащане 20 евро + 80лева.
Ако основното плащане е 80лева и се доплаща в евро, то 100лв.-80лв. = 20.03лв. за доплащане = 10.24 евро.
Доплащане от 20 евро с ресто 9.76евро.
При основно плащане 20 евро и доплащане 80 лв.:
51.14евро - 20евро = 31.14 евро за доплащане => превалутирани в обранта посока (евро към лев) = 60.90 лева. за доплащане.
Доплащане с 80лв. - 60.90 = ресто 19.10лв. което трябва да се върне на клиента в евро = 9.77евро.
Разлика от 0.01лв.
Много вероятно е сумата остатък за доплащане в лева да не е равна на сумата за доплащане в евро,
тъй като закръгляме и след закръгляне пресмятанията не са със същото число, а с закръглено (по-голямо или по-малко).
 

03 април 2024 г. 22:55:50 ч.
ARuseva

Необходимо е прецизиране с цел подготовка на информационните системи на бизнеса.

Търговец, който продава услуги, за които получава плащане по банков път или пък получава плащане в брой, за което издава касов бон съгласно изискванията на Наредба Н-18 (не използва СУПТО) и още издава документ-фактура съгласно изискванията на чл.114 ЗДДС ще бъде ли задължен да показва две единични цени във фактурата – в лева и евро в периода на двойно обозначаване на цените или само крайната сума за плащане ще трябва да се представи в двете валути? 
Необходимо е ясно прецизиране с цел подготовка на информационните системи на бизнеса.
 

06 април 2024 г. 19:35:59 ч.
thebest

НЕ СМЕ ЗА ЕВРОТО ОЩЕ

Здравейте! Не сме доживели още да въвеждаме Еврото. Няма смисъл и от закон за него. Елате в провинцията да видите как искат хората евро. Не стойте само в София.                                               Причини да НЕ приемем еврото например са:

1. Не е проведен РЕФЕРЕНДУМ ! За какво се подписахме толкова много хора  - близо 600 хил. човека. Каквото и да е обещано при влизането ни в ЕС, не е редно без питане на народа да се предприема такава голяма стъпка.

2. Големи спънки ще е за дребния бизнес. Половин година цени  в лева и евро - УЖАС. После ще връщах евро, когато ти дават лева - още по-голям ужас. Ние Change бюро ли ще сме или ще работим за каквото сме учили. И има да възникват спорове - кой какво е върнал и дали е точно. Ще назнача на работа някой от министерство на финансите или министър - той да връща ресто и да тича до банките да обменя пари......

3. Трябва за запазим БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ! Само той ни остана от ЕС. Всичко друго им дадохме - и предприятия и земеделие и енергетика и какво ли не. /включително и работна ръка им дадохме/ Само един ЛЕВ ни остана. Е добре и кирилицата си имаме още. Поне тях да опазим от ЕС. 

Дано някой чете тези коментари   и най-вече ги вземе под внимание при обсъждането на закона.  Благодаря за вниманието!

22 април 2024 г. 18:57:20 ч.
Alex

По-важният въпрос е не дали да приеме еврото, а какви права ще има България спрямо ЕЦБ!!!

https://pogled.info/bulgarski/proekt-na-zakona-za-vavezhdane-na-evroto-v-republika-balgariya-sled-maglata-pak-magla.168290

23 април 2024 г. 13:11:41 ч.
kachulev

Коментар по философията на приемане на еврото в България

Най-бедната страна в Европейския съюз не предполага бързо влизане в паричния съюз преди влизането в Шенгенското пространство. Само второто условие може по- цялостно да интегрира българската икономика в европейската и да конвергира икономиката ни към европейската.

Остава висящ въпросът с детайлизирамето на разпределение на резервите на БНБ изисквани от Паричния борд. Необходим е ясен и прозрачен обществен диалог за трансферирането на тези пари и създаването на мултиплициращ ефект в икономиката, а не преминаването им от едни ръце в други.

Необходимо е споразумение за прекъсване на членството в Еврозонат без финансов риск за България, защото това не е уредено в договорите за ЕС и създаването на ЕЦБ. Също така е необходимо по-вилна позиция на България в ЕЦБ предвид по-добрите финансови показатели в последните години.

Ако се постигне по-добър резултат при тук поставените въпроси, останолото са технически въпроси с бързо решение, какъвто се явява и обсъждания законопроект.

И последно е необходим референдум за приемане на еврото какъвто имаше във всички европейски страни.

23 април 2024 г. 15:32:44 ч.
moderntrade

становище на Сдружение за модерна търговия

Становището на Сдружение за модерна търговия е публикувано на сайта на сдруженнието:

https://moderntrade.bg/news/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80/