Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 27.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари