Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело

С тази наредба се определят условията и редът за ползване на военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните клубове, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана "агенцията", чрез организиране на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на други лица.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и с цел спазване сроковете, заложени в разпоредбите на Наредбата, публикуването на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет (strategy.bg) на проекта на изменение и допълнение на Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело,  да бъде за срок от 14 дни. Този срок за обществено обсъждане на проекта на Наредбата е обвързан с подготовката на предстоящия сезон „ЛЯТО 2024“, който стартира от 01.06.2024 г., и съответно следва да бъдат изготвени картите за почивка за военноинвалидите и военнопострадалите, имащи право да ползват почивните бази на Министерството на отбраната.

Проектът се публикува за срок от 14 дни.

 


Дата на откриване: 26.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари