Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Оперативен план за изпълнение на втория етап на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

С проекта на Решение на Министерския съвет се предлага приемане на Оперативен план за изпълнение на втория етап на  Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (НСРНИ)  2017–2030 г. Основната  цел на Стратегията е страната ни да се превърне в притегателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се привлекат и задържат млади и водещи учени в България.

Проектът на Оперативен план включва мерки за осигуряване на висока квалификация и кариерно развитие на учените, както и консолидиране на човешки ресурси и финансови средства за изпълнението на национални научни програми за решаване на значими обществени предизвикателства. Част от мерките са за стимулиране на приложните изследвания, обвързани с конкретни нужди на бизнеса.

От изключително значение за научната система са развитието, поддържането и ефективното използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, както и осигуряването на достъп до европейска и международна научна инфраструктура. Ще се насърчава участието на българските учени в европейските програми, в двустранното и международното научно сътрудничество, както и засилване на връзките с българската научна диаспора.


Дата на откриване: 28.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 29.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари