Обществени консултации

Проект на Наредба №7 за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Дългопол

 

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада.
Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е не по-кратък от 30 дни.

Предложения могат да бъдат депозирани в писмен вид в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр. Дългопол, ул. „Георги Димитров“ № 132, както и на e-mail: obshtina@dalgopol.egov.bg.


Дата на откриване: 28.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Дългопол
Дата на приключване: 27.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари