Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета

В изпълнението  на проект „Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-4.3.01-001 „Ограмотяване на възрастни” по ОП РЧР, е планиран механизъм за сертифициране на обучаемите, който предвижда при успешно завършване на курса, обучаемият да получи удостоверение по образец. Нa обучаемите, които не са издържали успешно финалните тестове по проекта е предвидено да бъдат издадени уверения за участието в обученията.

В измененията на Наредба № 4/2003 г. чл. 80д и 80е се описват задължителните реквизити на посочените документи.

Изменя се чл. 80а от Наредба № 4/2003 г., за да се избегне ограничението справката да се ползва само за кандидатстване в чужбина.

 


Дата на откриване: 4.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари