Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Предлаганите допълнения на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, наред с предприетите изменения в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, обезпечават практическото изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.). Определя се размерът на таксата за разглеждане на заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с променлив капитал, като се предлага той да е 110 лв. при подаване на хартиен носител и 55 лв. при подаване по електронен път.

 


Дата на откриване: 3.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари