Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Изготвеният проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи касае допълнение на нормативите за изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в звената по чл. 44 от ЗМВР. Изменението на подзаконовия нормативен акт е обусловено от необходимостта кандидатстващите лица, полагащи изпит за физическа годност по реда на Специализираната методика (приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от наредбата) да полагат изпит за „набиране от вис“. С включването на това контролно упражнение се следва логиката на уеднаквяване на тестовете, прилагани за кандидатите за постъпване в звената по чл. 44 от ЗМВР с тази на вече назначените служителите в тях, от една страна и от друга страна поставяне на адекватни изисквания по отношение стандартите за физическа годност.


Дата на откриване: 4.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари