Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – Информационна система „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“

Причината, която налага приемането на предложения проект на Инструкция, е възникналата необходимост от прецизиране на разпоредбите на Инструкцията и създаване на нови такива относно: структурата на информационната система, обучението на потребителите, процедурата по предоставяне на достъпа за работа на потребителите, функцията на софтуерния разработчик и задълженията, реда за обновяване на функционалните възможности и сигурността на личните данни.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 8.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари