Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове

Проектът на Инструкция за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове цели въвеждане на ред и организация за извършване на гранични проверки на лица, които пресичат външните граници на Съюза, в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и на Кодекса на шенгенските граници, в това число извършването на проверки в базите данни спрямо граждани на ЕС и граждани на трети страни. Новата инструкция ще подпомогне работата на служителите на ГКПП при изпълнение на служебните им задължения, чрез указване на реда и последователността на действията им и организационните мерки, които следва да предприемат по отношение на всяко преминаващо през ГКПП на Република България лице, с цел установяване на неговата самоличност, наличието на необходимите условия за преминаване през държавната граница и липсата на мерки, ограничаващи движението му през територията на държавите членки на Европейския съюз, прилагащи изцяло достиженията на правото от Шенген, както и на Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.


Дата на откриване: 8.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари