Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за

Проектът на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсанти в АМВР редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено облекло е изготвен, вследствие на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 19 от 05.03.2024 г.), с чийто § 5 е допълнена ал. 3 на чл. 171, като е посочена нова база за определяне на размера на стипендиите на курсантите, считано от 01 януари 2025 г. Това налага изменение на чл. 2 от Инструкция № 8121з-1008 от 2015 г., в частта относно базата за определяне на стипендиите за курсанти, която ще бъде 50 на сто от месечното възнаграждение на стажантите, назначени на изпълнителска длъжност. Изменението ще влезе в сила също от 01 януари 2025 г.


Дата на откриване: 19.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 април 2024 г. 12:36:03 ч.
Aziti

Относно МОТИВИ

"3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна

уредба:

Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-1008 от 24 август 2015 г. не налага

разходването на допълнителни бюджетни средства."

 

От приложената документация не се разбира дали и какви стипендии са взимали курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение. В точка четири пише, че стипендиите ще се повишат. Как така няма да има нужда от допълнителни бюджетни средства за повишението?! От какви други пера ще се финансира повишението на стипендииите?

.....

"4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

Повишаване на размера на стипендиите ще доведе до повишаване мотивацията за

подготовка и постигане на по-високи резултати в обучението на курсантите в Академията

на МВР"

Има ли изследвания, които да потвръждават горното твърдение?! Кога стипендии във формата на пари за издръжка и препитание, които са необвързани с резултати, дават отражение върху мотивацията за подготовка и постигане на "по-високи резултати"?! Може би сте има ли предвид, че ще има повече кандидат-курсанти за обучение в Академията на МВР?! Как и защо стипедиите ще се отразят върху мотивацията не става ясно и липсват логични аргументи за връзката между стипендия/заплащане/финансово стимулиране и резултат?