Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда н

Целта на акта е посочената Наредба да бъде приведена в съответствие със законодателството, приложимо за програмен период 2021-2027 г., както и да бъде надградена с опита, натрупан в процеса по определяне на финансови корекции през програмен период 2014-2020 г.

Отговорна дирекция:"Централно координационно звенно"
E-mail:ccu@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари