Обществени консултации

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 май 2024 г. 17:34:43 ч.
b.bozhanov

Отпадане на гриф "оригинал" за електронни фактури

В съответствие с измененията от 2023г в чл. 113, ал.2 от ЗДДС следва да бъде уточнено и в ППЗДДС, че гриф "оригинал" се поставя само на фсктури, издадени на хартиен носител.