Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на поделение на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Тараклия, Република Молдова

Откриването на поделениeто е по предложение на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ въз основа  на решение на Академичния съвет от 23 януари 2024 г.

Мотивите на Русенския университет за откриване на поделение в Република Молдова съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като средище за изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование.

Създаването на поделение ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона на Тараклия в Република Молдова и ще осигури достъп до модерно висше европейско образование с необходимото качество, гарантиращо добро личностно развитие и професионална реализация. Обучението ще се провежда на български, румънски и английски език и студентите, завършили  го успешно, ще получават диплома на Русенския университет за завършена съответна образователно-квалификационна степен на висшето образование, при желание и европейско дипломно приложение.


Дата на откриване: 29.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари