Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи предвижда да бъдат прецизиране на критериите за физическа годност за работа в МВР.


Дата на откриване: 13.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
14 май 2024 г. 10:35:56 ч.
Aziti

Затлъстяване 1-ва степен

Стойности ИТМ

< 16 Критично поднормено тегло

16 - 18,5 Поднормено тегло

18,5 - 25 Нормално тегло

25 - 30 Леко наднормено тегло


30 – 34.9 Затлъстяване 1-ва степен

35 – 39.9 Затлъстяване 2-ра степен

> 40  Затлъстяване 3-та степен

 

 

2. В „Специфични изисквания за физическо развитие: тегло, състояние на слух и зрение“

се правят следните изменения:

а) Ред „Тегло“ се изменя така:

Минимално тегло за мъже и за жени при ИТМ - 18.5 кг/м2, максимално тегло при ИТМ -

25 кг/м2 - годни, и индивидуална преценка при ИТМ от 25,1 кг/м2 до 30 кг/м2 - изискване за

кандидати като ДС по графа 1 и кандидати за АМВР.“.

За работещи със затлъстяване и ИТМ  над 30 кг/м2 да се предприемат ЛЕКАРСКИ мерки за намаляне на теглото и риска от болести като диабет итн, а не САМО индивидуална преценка.