Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2000 г.

 

С промените се цели постигане на обективно съотношение между размера на таксите и разходите на административния орган при остойностяване на съответната услуга, съобразно актуалните икономически условия и реално извършените преки и непреки разходи за предоставянето им.

Приемането на проекта ще гарантира наличието на подходящи финансови средства за осигуряване на персонала и други ресурси, необходими на компетентните лица при извършването на съответните дейности.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 gergana@iag.bg

 


Дата на откриване: 14.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари