Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 82 на Министерския съвет от 2024 г. за приемане на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване

 

Наредбата урежда обществените отношения свързани с осигуряването и организацията на водноспасителната дейност, обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, като по този начин се цели да се постигне опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

Наредбата посочва кои са обектите, подлежащи на обезопасяване - откритите водни площи - участъци от крайбрежните морски води, реки, езера, язовири и микроязовири. канали, изкопи, както и плувните басейни за обществено ползване, плувните комплекси и водните паркове. С нея се регламентират и основните задължения на стопаните на тези обекти с цел осигуряване на обезопасяването им и организирането на водноспасителната дейност.

С Наредбата се актуализират изискванията за обезопасяване на откритите водни площи и басейните за обществено ползване, отнасящи се до съответното минимално и максимално обезопасяване и поставянето на необходимите обозначителни знаци, както и за организирането на водноспасителната дейност при откритите водни площи и басейните за обществено ползване, които подлежат на максимално обезопасяване.

Целта е да се постигне най-висока степен на опазване на живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид предстоящото стартиране на летен туристически сезон 2024.

 


Дата на откриване: 14.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 28.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари