Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага:

- приемане на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта;

- промени в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

Приемането на Наредба за реда и данните, необходими за извършване на вписване в регистъра на заетостта е свързано с промените в Кодекса на труда, с които се предвижда премахването на хартиената трудова книжка и вписването на данните относно трудовите и служебните правоотношения в регистър на заетостта. След 1 юни 2025 г. работодателите следва да вписват данните относно трудовите правоотношения в регистъра на заетостта, който ще се изгради и поддържа от Националната агенция за приходите. С Наредбата ясно се регламентират обема на информацията и сроковете, в които работодателите и органите по назначаване следва да подават данни за вписване в регистъра по заетостта. Регламентиран е и редът за достъп до информацията в регистъра от правоимащите лица.

В съответствие с промените в Кодекса на труда се променя Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, която след 1 юни 2025 г. ще регламентира единствено въпросите, свързани с трудовия стаж, доколкото отпада задължението за вписване на данни в хартиената трудова книжка.

 

 


Дата на откриване: 21.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари