Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

С проекта са предложени конкретни промени за част от структурите на МВР, изведени от практиката, процеса на работа и заложените им основни дейности. Пример за това е премахването на разделението на създадените в ГДПБЗН две дирекции – „Оперативни дейности“ и „Държавен контрол и превантивна дейност“. Целта е постигане на по-голяма гъвкавост при определяне на функционалните задължения и по-тясно взаимодействие между структурните звена в главната дирекция. Променят се и правомощията на ГДГП относно компетенциите на граничните служители по осъществяване на контрол на правилата за движение по ЗДвП и повишаване на пътната безопасност в съответните зони на граничните контролно-пропускателни пунктове. По този начин ще се прекрати негативната практика, която отклонява граничните полицаи от пряката им служебна дейност по извършване на граничен контрол. Същевременно ще се избегне отклоняване на служители от “Пътна полиция“ от поставените им конкретни задачи, ще се ограничи генерирането на повече разходи за гориво, не на последно място по важност – ще се намали времето за изчакване на водачите при съставянето на актове за нарушение и фишове по закона. Променят се наименованието и статутът на Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ във връзка с допълнените и осъвременени компетенции на структурата. Прецизират се разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на МВР, като се предвиждат възможности за установяване на работно време с различен начален и краен час, когато организацията на работа налага и позволява. Част от нормативните промени целят осигуряването и изпълнението на приетите от 49-то НС изменения и допълнения на ЗМВР, както и Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията.


Дата на откриване: 21.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.6.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 май 2024 г. 00:30:45 ч.
Sir Humphrey

Инспекторат като специализирана администрация?!?!?!

Предложението за причисляване на инспектората към специализираната администрация противоречи на чл. 5, ал. 2 и 3 на Закона за администрацията,

20 юни 2024 г. 18:17:58 ч.
Шот

Коментар за реформата на Пожарната

Моля прочетете целия коментар на следния линк от Google Drive поради ограничение в дължината на коментарите в тази платформа.https://drive.google.com/file/d/1fgM4U3FbGkT74_cvpMFvFNYl8xpyrEfQ/view?usp=sharing 

20 юни 2024 г. 23:44:47 ч.
ssentissim4o

Контрол по спазване на правилата за движение

Моля прочетете целия коментар на следния линк от Google Drive поради ограничение в дължината на коментарите в тази платформа.

https://docs.google.com/document/d/1OyfqkDZWd4h6lEaF8WyuEcQYt0qo8q2wAv_PUmkx3hE/edit?usp=sharing