Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

 

Проектът е приет с Решение № 138 на КРС от 17.05.2024 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 66а, ал. 3   от Закона за електронните съобщения.

Европейската комисия (ЕК) прие Решение за изпълнение 2024/340 на Комисията от 22 януари 2024 година относно хармонизирани условия за използване на радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове в Съюза и за отмяна на Решение 2010/166/ЕС.

С Решение 2010/166/ЕС, изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/191, ЕК е определила хармонизирани техническите условия за използване на радиочестотни ленти 880-915 MHz и 925-960 MHz (обхват 900 MHz), 1710-1785MHz и 1805-1880MHz (обхват 1800 MHz), ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz (обхват 2 GHz) и ленти 2500-2570 MHz и 2620-2690 MHz (сдвоената лента в обхват 2.6 GHz) за предоставяне на MCV услуги чрез използването на GSM и UMTS мрежи. Решението е приложено в българското законодателство с Правилата за свободно използване на радиочестотния спектър (Правилата). 

Решение за изпълнение 2024/340 определя условия за ползване на посочените по-горе ленти за предоставяне на MCV услуги чрез използването на 5G NR мрежи с неактивни антенни системи (non-AAS) в допълнение на условията за GSM и UMTS мрежите. 

Като държава членка на Европейския съюз, България е длъжна да приложи Решение за изпълнение 2024/340 в българското законодателство, разпоредбите на което следва да бъдат въведени в Правилата в срок до 24 юли 2024 г.

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

 


Дата на откриване: 23.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари