Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

 

 

С проекта на постановление се цели:

- да се даде приоритет на местното производство при отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури, както и на биологично производство на тези култури, като до участие в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от държавния поземлен фонд се допускат местни земеделски стопани, развиващи дейности в тези чувствителни сектори;

- да се създаде възможност за по-голяма сигурност при сключване на споразуменията за създаване на масиви за ползване;

- да се постигне справедливост и публичност при предоставянето под наем на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на животновъди.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Поземлени отношения и комасация“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронни адреси:

 ADeleva@mzh.government.bg и

 SAleksandrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари