Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година

С проекта на Решение се предлага за приемане Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година. Той включва 521 училища от 183 населени места от всички 28 области в страната.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Общо 167 проекта са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.


Дата на откриване: 30.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.7.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юли 2024 г. 11:23:31 ч.
suLevskiRuse

Предложение за допълване на списъка на иновативните училища със СУ "Васил Левски", гр. Русе

След като бе обявен за обществено обсъждане проект на решение на Министерския съвет за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2024/2025 година, предлагам за добавяне СУ „Васил Левски“, гр. Русе. Пълното предложение с приложените примерни учебни програми, може да бъдат достъпени на следния линк:

Иновативно училище (sulevski-ruse.org)

МАРИЯ ИВАНОВА-ТОДОРОВА

Директор на СУ „Васил Левски“ – Русе