Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

С проекта на постановление се предлага изменение и допълнение в § 1а от Допълнителните и заключителни разпоредби на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, чрез което се предвижда изрично, че на цивилен служител, назначен по допълнително разписание на длъжностите за Министерството на отбраната, Българската армия или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по реда на постановлението, за пълно работно време, се определя месечна заплата за длъжност в размера, определен в чл. 1, ал. 4 от постановлението.

Проектът се публикува за срок от 14 дни за изпълнение на нормативно определения едномесечен срок на работодателите по чл. 291 от ЗОВСРБ да определят началните и максималните размери на месечните заплати за длъжностите на цивилните служители, произтичащ § 9, ал. 2 и във връзка с § 8, ал. 1  от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн.,ДВ бр. 38 от 2024 г).


Дата на откриване: 7.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари