Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2011 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието, храните и горите, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г., бр. 29 от 2015 г. и бр. 71 от 2021 г.)

 

С промените се цели:

Постигане на по-ефективна и по-ефикасна организация на работа на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството чрез преструктуриране на административни звена.

Намаляване на административната тежест, чрез прилагане на приложни информационни и програмни системи за обработка и интегриране на данните и създаване на техническа инфраструктура в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Намаляване на риска за неправомерно усвояване на средства по прилаганите схеми и мерки по линия на непълни и невярно подадени данни.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството,
 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 dgeorgieva@iasrj.eu

 


Дата на откриване: 10.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари