Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

 

С проекта на закон се цели:

- Създаване на обща рамка за биологичното производство, за да се обхване целият процес и всички етапи от първичното производство до получаването на крайния продукт;

- Ясно разграничаване на компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи политиката и официалния контрол в биологичното производство;

- Повишаване ефективността на официалния контрол и защита интересите на потребителите на биологични продукти;

- Провеждането на ефективен мониторинг върху дейността на контролиращите лица в областта на биологичното производство и в областта на контрола за съответствие със спецификацията на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер;

- Осигуряване на достъп до пазара на малките и местните производители на фермерски и занаятчийски храни;

- Осигуряване на ефективен контрол върху храните, предлагани на пазарите за търговия на дребно с фермерски и занаятчийски храни;

- Подпомагане на групите на производители по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., с цел повишаване степента на организираност на земеделските производители в страната.

 

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за занаятите.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Биологично производство“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 IBeshkova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 10.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари