Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С предложената нормативна промяна се цели осигуряването на практическото приложение на създадената правна уредба относно възможността за вписване в търговския регистър на нов вид търговско дружество – дружество с променлив капитал, както и обявяването на новите актове в производствата по несъстоятелност и стабилизация. Във връзка с това е предвидено удължаване на срока, в който Агенцията по вписванията следва да осигури техническа възможност за прилагането на новата уредба, което налага срокът на влизането в сила на разпоредбите, посочени в § 46, ал. 2 от заключителната разпоредба на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. 25 от 2024 г.) да бъде отложен и същите да влязат в сила от 31 декември 2024 г.


Дата на откриване: 10.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари