Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига

 

С проекта се цели постигане на обективно съотношение между размера на таксите и разходите на административния орган при остойностяване на съответната административна или техническа услуга, съобразно актуалните икономически условия в страната и реално извършените преки и непреки разходи, за предоставянето им.

 

 

 Отговорна структура:

 Център за оценка на риска по хранителната верига,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 YMihaylova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари