Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на Закон за прилагане на Регламент (ЕС) № 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) № 2018/1724 (Акт за управл

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепцията за Закон за прилагане на Акта за управление на данните. Законопроектът ще създаде правна уредба на условията за използване на някои категории защитени данни, притежавани от организации от обществения сектор; ще определи компетентните национални органи, които ще осъществяват наздор по отношение на лицата, предоставящи посреднически услуги за данни и на организациите за алтруистично споделяне на данни, ще регулира дейността на единната национална информационна точка.


Дата на откриване: 18.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари