Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци

 

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община Несебър приема предложения, становища и мнения в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на адрес: гр. Несебър, ул. "Еделвайс" № 10, Център за административно обслужване, офис 1, гише 1 или на електронна поща: contacts@nesebar.bg.

Обръщам внимание на чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове, съгласно който след приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на Портала справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

 


Дата на откриване: 24.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 24.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари