Обществени консултации

Проект на Класификатор на длъжностите в българските културни институти в чужбина

Със ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата (ДВ, бр. 16 от 2024 г.)  в чл. 17, ал. 7 законодателят  въведе изискване министърът на културата да утвърди Класификатор на длъжностите в българските културни инситтути в чужбина. Класификаторът има за цел да определи минималната образователно-квалификационна степен и професионалния опит, необходими за заемане на длъжности в българските културни институти в чужбина.

Бележки и предложения може да се изпращат на адрес  v.licheva@mc.government.bg.


Дата на откриване: 4.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 4.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2024 г. 12:57:06 ч.
Aziti

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Защо директорът и зам.-директорът трябва да имат шофьорска книжка?! Те не кандидатстват за шофьори?! Това изрично изискване може да отпадне, стига държавта да не им "подарява" и по една кола (не че не се е случвало във времето според хорските предания...)

Какво означава "да владеят писмено и говоримо официалния език на страната-домакин"? Какво ниво на владеене се очаква и кой трябва да е издал сертификатa?! Да се очкава да говорят езика минимум на С1/C2 ниво, освен това да владеят и английски език на ниво минимум В1/B2 например. Сертификатите да не са от регионаната школа по езици, а да се признават например от университетите в държавата домакин при кандидатсване за следване специалност бакалавър или магистър.

Относно образователно-квалификационната степен - в каква сфера трябва да е тя?! Инженер по ядрена енергетика достатъчно ли е?! Моля да конкретизирате сферата на висше образование! Професионалният опит трябва да е по специалността в сферата на културата или според ценза на образование?! Образователно-квалификационната степен трябва да е придобита в България или в страната домакин или в трета страна?! Кандидатът се очаква да представлява българската култура или културата на страната-домакин?! Доколко кандидатът трябва да познава културата на страната домакин?!

Хубаво би било сътрудниците в екипа да се допълват. Ако директорът е с българско образование, то зам.директорът или сътрудникът да има поне една квалификационна степен от страната-домакин. Така ще се гарантира, че в екипът има хора, които добре познават както българската, така и местната култура.

Хубаво би било да има зададена мандатност на длъжностите и възможност за растеж в екипа. Поддържане на архив и инвентарна книга на културния институт е хубаво също да се гарантира и поне един от екипа да има съответните познания и квалификация в сферата, както и да могат да описват прехвърлянето на държавна собственост в частна.