Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване на квалификацията в областта на ядрените технологии и ядреното инженерство“

Целта на Програмата е опазването на знанията в ядрената сфера чрез поддържането и повишаването на научния капацитет на академичните институции; привличането на млади кадри в образованието; създаването на нова среда за научни изследвания и обмен на знания и интегрирането на най-добрите европейски и световни практики в областта на ядрените технологии и ядреното инженерство.

Предвижда се изпълнението на новоразработената програма да бъде до 2030 г. включително с общ бюджет в размер на 8 500 000 лв.

Програмата ще усили и заздрави взаимовръзките между образованието, бизнеса, неправителствените организации, държавните институции и обществото в контекста на ядрените технологии и ядреното инженерство в прехода на страната ни към беземисионна енергетика.

Допустимите бенефициенти на средствата по Програмата са акредитирани висши училища и институти на Българската академия на науките. Те ще сформират консорциум с водещ партньор Техническия университет - София, който да бъде координатор на програмата.

 


Дата на откриване: 5.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 5.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари