Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници

Проектът на Тарифа не предвижда промени във видовете събирани от АУЕР такси, доколкото същите са нормативно установени със ЗЕЕ и ЗЕВИ. Целта на предлаганата промяна е привеждане на действащите към момента такси в съответствие с методите за тяхното изчисление съгласно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.


Дата на откриване: 13.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 26.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари