Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 67 от 2014 г.),

Предлаганите изменения и допълнения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 67 от 2014 г.), утвърден със заповед № 8121з-348 от 25.07.2014 г. на министъра на вътрешните работи и изменен и допълнен със заповед № 8121з-581 от 08.06.2016 г., заповед № 8121з-1619 от 21.12.2016 г. и заповед № 8121з-821 от 13.07.2018 г. (Етичен кодекс) са с оглед изпълнение на мерките по т. 6 от Плана за изпълнение на препоръките към МВР (План) в рамките на Петия кръг оценки на Групата държави срещу корупцията (GRECO), утвърден със Заповед № 8121з-935/14.06.2023 г. на министъра на вътрешните работи. Същите обхващат регламентирането на аспектите, свързани с почтеността на полицейските органи и органите на пожарна безопасност и защита на населението, като конфликт на интереси, подаръци, контакти с трети страни, външни дейности, работа с поверителна информация, изискване за полицейските служители да докладват за всяко нарушение в службата, свързано с почтеността.


Дата на откриване: 10.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
11 юли 2024 г. 10:41:33 ч.
ivako

Дискриминация и корупция

точка 28 буква Г е дискриминационна, за нея има санкция по ЗДВП и НК при повторност,  излишно е носене на отговорност и по етичен кодекс, в извън работно време за служителя,когато не изпълнява служебни задължения.  

т.13 буква Д - всички ръководни служители са поставени в зависимост от общинските администрации по ред причини,включително на нормативно ниво