Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Ямбол, както и редът и условията за издаване на разрешение за поставяне

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Ямбол, както и редът и условията за издаване на разрешение за поставяне на съоръжения и елементи за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на Община Ямбол
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Ямбол, на адрес – гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски” № 7 или на e–mail: yambol@yambol.bg


Дата на откриване: 10.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Ямбол
Дата на приключване: 9.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари