Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

С предложения законопроект в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

 Посочената директива определя реда за предоставянето на трансгранични здравни услуги, независимо от начина им на организация, предоставяне и финансиране, отговорностите на държавите - членки по осигуряване и по местолечение, разпоредбите относно взаимното признаване на медицински предписания, издадени в друга държава - членка, както и въпроси, касаещи сътрудничеството и обмена на добри практики между компетентните органи на държавите - членки.

Като цяло Директива 2011/24/ЕС ще се прилага от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от Министерството на здравеопазването (МЗ). Съгласно директивата, осигуреният пациент има правото да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което той може да потърси възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от МЗ. Това е валидно за здравните услуги, които са включени в пакета дейности, финансирани от бюджета на НЗОК, съответно от бюджета на МЗ.


Дата на откриване: 14.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари