Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Направените изменения в Наредбата са във връзка с изпълнение на част от мярка №107 от утвърдения План за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Промените са свързани с намаляване на срока за предоставяне на услугата по издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници.


Дата на откриване: 18.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 3.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари